Pål Eriksrud

Advokat / partner

Profil


Pål Eriksrud har lang erfaring som advokat. Han har jobbet mye  innen fast eiendom og også med salg av eiendom. Han arbeider også mye med næringsklienter som i det vesentlige er små og mellomstore virksomheter. Det er særlig arbeid innen kontrakterett og entreprise. Pål Eriksrud er advokat og partner i Osloadvokatene. Han har jobbet som advokat i private advokatfirmaer og i bank og forsikring. Han jobbet her spesielt med sikkerhet og panterett samt kausjon.