Skilsmisse


Det er mange faktorer som bidrar til å gjøre skilsmisser utfordrende. Men hovedutfordringene er gjerne at konfliktnivået er høyt og at det sterke følelser i sving. I tillegg mangler de fleste kunnskap om regelverket som regulerer skilsmisser.

Søk om gratis advokat

  Skilsmisse


  I dagens samfunn er skilsmisser blitt mer eller mindre normalisert. Det er ikke lenger forbundet med stigma å innse at samlivet ikke fungerer like godt som tidligere, å gå hvert til sitt er ofte en bedre løsning enn å bli værende i et konfliktfyllt forhold. Ekteskapslovens regler angir fremgangsmåten for å få oppløst ekteskap og loven inneholder også regler om delingen av ektefellenes formue. De fleste som inngår ekteskap velger å følge reglene ekteskapsloven gir om gjennomføring av skifteoppgjør, mens andre inngår ektepakt for å kunne fordele formuen på en annen måte. Ekteskapslovens regler om deling av formue ved skilsmisse er nemlig fravikelige. Dette muliggjør smidige skifteoppgjør og kompromisser, ofte er det greit å kunne legge konflikten bak seg raskest mulig slik at man kommer seg videre i livet. Skilsmisseadvokatene kan bistå gjennom hele prosessen.

  Mange spørsmål

  Ved en skilsmisse er det mange spørsmål som dukker opp.

  • Hvem skal beholde boligen?
  • Hvor skal barna bo?
  • Har ektefellen krav på deler av din arv?
  • Hva skjer med gjelden?
  • Hva sier ektepakten?
  • Bør det engasjeres skilsmisseadvokat?
  • Skal pensjonsrettigheter fordeles?
  • Hvilke verdier kan skjevdeles?
  • Hvilken betydning har det om ektefellen var utro?

  Samlivsbrudd

  De fleste skilsmisser starter med at ektefellene flytter fra hverandre. Årsaken til at ektefelle går fra hverandre kan være forskjelling, alt fra enighet om at forholdet ikke fungerer til krangling og utroskap. Flyttingen i seg selv har imidlertid ingen rettskraft, det må fortsatt søkes om skilsmisse. Når samlivet har vært brutt i minst to år kan hver av ektefellene kreve skilsmisse. Den andre ektefellen kan ikke motsette seg skilsmissen ved å kreve å fortsatt stå i ekteskapet. Det er fylkesmannen som behandler søknad om skilsmisse. Du finner skilsmisse skjema her.

  Dersom det søkes om separasjon når ektefellene flytter fra hverandre kan hver av ektefellene kreve skilsmisse etter ett år. Separasjonen må i utgangspunktet ha vært sammenhengende for at skilsmisse skal kunne innvilges. Separasjon må også være registrert hos fylkesmannen, du må derfor søke om separasjon.

  Høyt konfliktnivå

  Mange opplever at det er vanskelig å komme til enighet om hvordan formuen skal fordeles ved en skilsmisse. Enkelte ganger er konfliktnivået skyhøyt, og ektefellene har liten eller ingen vilje til å fire på sine krav. Våre advokater har lang erfaring med skilsmisser og kan bistå deg i hele prosessen. Dette sikrer et ryddig skifteoppgjør.

  I enkelte tilfeller vil det haste å få en avgjørelse i retten. Enkelte opplever for eksempel å komme hjem til at låsene til boligen er byttet. I slike tilfeller kan en avgjørelse om midlertidig bruksrett til boligen sikre ektefellen et sted å bo. Dette gir ektefellen trygghet med tanke på bosituasjonen inntil skifteoppgjøret har fått en endeling avklaring. Hvis det er barn i bildet vil en slik avgjørelse være enda viktigere.

  Hva har du krav på av vederlag etter endt samboerskap

  Hadde kvinnen bidratt til mannens formuesforøkelse på en slik måte at hun kunne gjøre krav på vederlag basert på alminnelige berikelsesprinsipper?

  osloadvokatene.no/privat/familie-arv-skifte/vederlag-samboerskap/

  Det kan også lønne seg å la en skilsmisse-advokat innhente alle relevante dokumenter for å kartlegge økonomien. Da kan du være trygg på at du får det du har krav på når formuen skal fordeles. Mange har krav på å holde verdier utenfor skiftet, dette er opplysninger og regler det er viktig å ha kontroll over.

  Ved Osloadvokatene jobber flere spesialister i familierett som er klare til ta din sak. Ta kontakt med oss i dag, så får du hjelp av en av landets dyktigste skilsmisseadvokater! Skilsmisseadvokatene nås på epost eller telefon til 22 82 84 40. Fyller du ut kontaktskjemaet tar en av våre skilsmisseadvokater kontakt med deg innen kort tid.

   

  Kontakt oss