Hvor søker du om skilsmisse?


For de aller fleste finnes det to veier til skilsmisse. Den ene veien går via separasjon, den andre går via samlivsbrudd. Mange får bistand av advokat i skilsmisseoppgjøret, men man må først levere skilsmisse søknad.

Du må søke om skilsmisse

Felles for disse to veiene til skilsmisse er at det i tillegg er et krav om tid. Skal man få innvilget skilsmisse etter separasjon må man ha vært separert i minst ett år. Ved samlivsbrudd må samlivet ha vært brutt i minst to år. I begge tilfeller kan hver av ektefellene kreve skilsmisse. Dette betyr at man kan søke om skilsmisse selv om man ikke var den som søkte om separasjon eller flyttet ut.

Skilsmisse ved utroskap

At parteren er utro er et forholdsvis vanlig problem. Enkelte ektefeller jobber seg gjennom vankelighetene mens for andre er tilliten brutt for godt. Det at en eller begge av ektefelle har vært utro medfører ingen annen fremgangsmåte enn den normale fremgangsmåten for skilsmisse.

Skilsmisse på grunn av vold

Når den ene ektefellen har forsøkt å drepe den andre ektefellen eller barna eller utsatt dem for alvorlig mishandling kan det kreves skilsmisse. Det samme gjelder hvis ektefellen har fremkallet alvorlig frykt for slik atferd. Det er et vilkår at kravet om skilsmisse blir fremsatt innen 6 måneder etter at ektefellen fikk kjennskap til handlingen, og senest to år etter handlingen fant sted.

Tvangsekteskap

Dessverre opplever enkelte å bli tvunget til å gifte seg. Ved tvangsekteskap kan det kreves skilsmisse etter egne regler. Skilsmisse ved tvangsekteskap må være reise senest innen 5 år etter ekteskapets inngåelse.

Separasjon eller skilsmisse? Her finner du svar på en del spørsmål

Spørsmål rundt separasjon eller skilsmisse? Her finner du en del svar på dette. Osloadvokatene hjelper deg med dine rettigheter.

osloadvokatene.no/privat/familie-arv-skifte/separasjon/

Hvor søker du?

Det er fylkesmannen som behandler søknader om skilsmisse. Her finner man søknadsskjema for skilsmisse.

Skilsmisse søknad eller dom?

De aller fleste ekteskap oppløses etter skilsmissesøknad. Det er bare i tilfellene hvor vold elller mishandling er inne i bildet at det er aktuelt med dom. Etter skilsmissesøknad er det fylkesmannen som oppløser ekteskapet gjennom bevilling av skilsmisse.

Har du behov for en skilsmisseadvokat?

Hvis du har behov for bistand ved separasjon eller skilsmisse vil Osloadvokatene gjerne høre fra deg. I vår familierettsavdeling jobber dyktige skilsmisseadvokater som er klare for å kjempe din sak. Ta kontakt med oss på epost eller telefon til 22 82 84 40. Du kan også fylle ut kontaktskjemaet på siden, så vil en av våre skilsmisseadvokater kontakte deg innen kort tid.