Skilsmisseadvokatene hjelper deg med samværsavtale når du har foreldreansvar alene


En samværsavtale angir omfanget og innholdet av samværet med barnet. Utgangspunktet er at foreldrene her står helt fritt i hva de vil avtale, men barnets beste skal stå i sentrum. Også når en har foreldreansvar alene trenger man samværsavtale. Barnet har krav på samvær med den som ikke har foreldreansvar.

Foreldrene flytter fra hverandre

Ved skilsmisse, samlivsbrudd og separasjon er det gjerne barn involvert. Ettersom foreldrene ikke lenger skal bo sammen oppstår spørsmål om barnefordeling, foreldreansvar og samværsrett.

Vanlig samværsrett

Med bakgrunn i barnets beste skal foreldrene inngå en avtale om omfanget av samværet med barnet. Enkelte samværsavtaler avtaler såkalt "vanlig samværsrett". Med dette menes rett til å være med barnet en ettermiddag i uka med overnatting, annenhver helg, tre uker til sammen i sommerferien, og annenhver høst-, jule-, vinter- og påskeferie.

Når foreldrene bor i ulike deler av landet, eller jobber kvelds- eller nattarbeid kan "vanlig samværsrett" bli utfordrende. Avtalefriheten gjør det imidlertid mulig for foreldrene å bli enige om en annen samværsavtale.

Hensynet til miljøskiftet for barna veide tyngst - fikk fast bosted hos far

Hensynet til risikoen for miljøskiftet ble avgjørende, og flertallet i lagmannsretten kom dermed frem til at barnet skulle ha fast bosted hos far.

osloadvokatene.no/privat/miljoskifte-fast-bosted-barn/

Når en samværsavtale bryter sammen

Samværsavtalen skal bygge på en felles enighet, og intensjonen er at begge foreldrene skal samarbeide om gjennomføringen av en slik samværsavtale. Ofte vil det dessverre være tilfelle at den ene eller begge foreldrene bevisst, eller ubevisst saboterer eller motarbeider samværsavtalen. I slike tilfeller må det vurderes om det bør gjennomføres tiltak for å sikre at samværsavtalen blir overholdt.

Det viktigste er å ikke glemme barnet i en slik situasjon. Barnet har rett til å bli hørt før det blir tatt en avgjørelse av betydning for barnet. Som forelder er det viktig å ikke la prestisje stå i veien for det som er til barnets beste.

Er dere uenige om omfanget av samværet?

Når dere blir uenige om omfanget av samværet kan det være lurt å få hjelp av en skilsmisseadvokat. Våre advokater har mange års erfaring fra arbeid med skilsmisse, skifte oppgjør, barnefordeling og samvær. En dyktig skilsmisseadvokat hjelper deg å presentere dine argumenter på en konstruktiv måte. Det kan derfor lønne seg å få hjelp av en skilsmisseadvokat ved samlivsbrudd.

Kontakt skilsmisseadvokatene i dag på epost eller telefon til 22 82 84 40.