Med samboerkontrakt er man forberedt


Når man blir samboer med noen er alt rosenrødt og det lett å glemme at forholdet noen gang kan ta slutt. En samboerkontrakt kan spare dere for fremtidige konflikter.

Samboerskap blir stadig vanligere, dette gjør at også flere samboere går fra hverandre enn tidligere. Samboere har ofte en sammenblandet økonomi, og denne sammenblandingen blir skjelden bedre etterhvert som tiden går. Dette gjør fordelingen av eiendeler utfordrende hvis forholdet tar slutt. Med en samboeravtale kan man bli enige om fordelingen konflikter oppstår og følelsene blir sterke. Dette er enklere enn å vente til bruddet er et faktum.

Det skal godt gjøres å regulere alle tenkelige spørsmål i en samboeravtale, men enkelte viktige forhold går igjen. Hvis man eier felles bolig kan en samboeravtale ta stilling til hva som skal skje med boligen ved et brudd. Skal en av dere få fortsette å bo der, skal boligen selges, hvordan skal eventuell fortjeneste eller tap fordeles? Dette er bare noen av spørsmålene det er viktig å ha tenkt over.

Også viktig før et eventuelt brudd

Samboeravtalen regulerer ikke bare fordelingen ved et samlivsbrudd, den kan også regulere det økonomiske forholdet mens forholdet består. Dette kan være av betydning for blant annet skatt, lån og beskyttelse fra partnerens kreditorer.

Hva har du krav på av vederlag etter endt samboerskap

Hadde kvinnen bidratt til mannens formuesforøkelse på en slik måte at hun kunne gjøre krav på vederlag basert på alminnelige berikelsesprinsipper?

osloadvokatene.no/privat/familie-arv-skifte/vederlag-samboerskap/

En samboeravtale trenger ikke å være endelig. Etterhvert som tiden går kan det tenkes at man bør revidere samboeravtalen. Kanskje har det kommet barn inn i bildet, og motorsykkelen er for lengst byttet ut med en stasjonsvogn. Våre skilsmisseadvokater hjelper dere komme frem til en avtale som er tilpasset deres behov.

Fastpris på samboeravtale

Skilsmisseadvokatene har fastpris på samboeravtaler. Trenger dere hjelp i forbindelse med opprettelsen av ektepakt eller samboeravtale kan dere benytte vår faste pakkepris på dette. Da vil dere få rådgiving, tilpasset deres behov, om hvilke løsninger som kan lønne seg for dere. Vår fastpris på ektepakt eller samboeravtale er kr 5000 eks. mva.

Ta kontakt med oss i dag for å få hjelp av noen av landets flinkeste advokater innen familierett. Fyll ut kontaktskjemaet på siden, så hører du fra en skilsmisseadvokat innen kort tid. Du kan også sende oss en epost eller ringe oss på telefon 22 82 84 40.