Deling av bolig ved samlivsbrudd og skilsmisse


Når man har vært ektefeller eller samboere har man som regel bodd sammen. Ved et samlivsbrudd vil det som regel oppstå en rekke spørsmål knyttet til boligen.

Søk om gratis advokat

  Bolig


  Hvem må flytte ut?

  Dette er kanskje det spørsmålet som fremstår som viktigst når samlivsbruddet, separasjon eller skilsmissen er et faktum. Dere har bodd sammen i lang tid og begge er i større eller mindre grad knyttet til boligen. Dersom man ikke blir enige på egenhånd kan retten avgjøre midlertidig bruksrett, dette gjelder uavhengig av hvem som eier boligen. Bruksretten kan også være ubegrenset. Bruksretten behøver ikke å gis til den samme personen som eier boligen, her kan andre hensyn vektlegges.

  Hvem eier boligen?

  Eierforhold til felles bolig kan ofte være vanskelig å fastslå. Det finnes eksempler der ektefeller er blitt ansett for å ha blitt deleier i en bolig gjennom arbeid i hjemmet og betaling av forbruksutgifter. Dersom ektefellene eller samboerne eier boligen sammen oppstår spørsmålet om hvor stor eierandel den enkelte har. Her er det det reelle eierforholdet som er avgjørende, men lånepapirer og grunnbokshjemmel kan være av bevismessig betydning.

  Medeier i bolig ved å betale forbruksutgifter – kan du bli det?

  Forbruksutgifter menes utgifter til mat, klær, strøm og lignende. Ved samlivsbrudd oppstår spørsmålet om kona skal være medeier i det mannen har betalt for.

  osloadvokatene.no/privat/familie-arv-skifte/medeier-bolig/

  Hvordan skal verdien av boligen fordeles?

  I mange tilfeller vil boligen være det eneste av verdi til fordeling i skifteoppgjøret. Både gjeld og verdi av boligen skal fordeles. Da vil det være både eierforholdet og formuesordningen være av betydning. Reglene og terminologien kan fremstå som forvirrende.

  Må boligen selges?

  Hvorvidt boligen må selges eller ikke er avhengig av økonomi. Boligen er gjerne belånt med et lån man var to om å betjene. Har man ikke råd til å bli boende er ofte salg av boligen den eneste løsningen. Det kan også avtales at boligen skal selges. Dette kan enten være avtalt ved ektepakt eller det kan avtales ved skifteoppgjøret.

  Hva gjør du når tvisten er et faktum?

  Når det oppstår konflikt rundt boligen ved et samlivsbrudd lønner det seg å involvere en skilsmisseadvokat med faglig kompetanse innen familierett. Ved å få bistand fra en advokat på et tidlig tidspunkt kan du sikre at verdien av boligen ikke forsvinner før skifteoppgjøret er gjennomført. En skilsmisseadvokat kan også hjelpe deg å få en avgjørelse om midlertidig bruksrett til boligen. Flere av våre advokater er spesialister på familierett og skifteoppgjør. De har oppdatert og inngående forståelse av lovverket, saken din er i trygge hender hos oss. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale. Vi bistår deg gjennom hele prosessen.

   

   

  Kontakt oss