Slik går våre skilsmisseadvokater frem når du trenger skilsmissepapirer


En skilsmisse kan vare fra noen måneder til flere år. Veien frem til en skifteavtale kan virke lang, med advokatbistand fra Skilsmisseadvokatene er du i trygge hender.

Jobber for deg

Alle skilsmisser er ulike, det er derfor ingen fast fremgangsmåte for skilsmisser. Likevel er det flere likhetstrekk ved skilsmisseoppgjør. Når man engasjerer en skilsmisseadvokat vil advokaten alltid jobbe for å fremme din sak. Det kan være en nyttig støttespiller å ha.

Hasteavgjørelser

Når vi bistår klienter i skilsmisser vil vi alltid starte med å ta stundpunkt til om det er behov for midlertig avgjørelse om ektefellebidrag eller bruksrett til bolig. Dette er hastesaker, og det er viktige for å sikre trygghet og stabilitet. Det kan derfor lønne seg å få en skilsmisseadvokat inn i bildet på et tidlig stadie. Skilsmisseadvokatene kan bistå både før og etter du har fått skilsmisse papirer.

samlivsbrudd eller skilsmisse - Hva har du rett på?

Hva du har rett på ved samlivsbrudd eller skilsmisse vil i stor grad bero på din sivilstand, det vil si om du er samboer eller gift.

osloadvokatene.no/privat/samlivsbrudd-eller-skilsmisse/

Deretter vil skilsmisseadvokaten ønske å få klarthet i økonomien. I ekteskapet var økonomien felles, men denne skal nå deles i to. Advokatens rolle er å gi deg et godt grunnlag til å ta gode valg og unngå at den andre ektefellen unndrar verdier fra boet. Vi vil også hjelpe deg å forfølge eventuelle krav du ønsker å fastholde.

Målet er å komme til enighet

Advokaten vil deretter ta kontakt med ektefellen og forsøker å komme til enighet om delingen. Dersom partene står nær hverandre vil utenomrettslige forhandlinger være å foretrekke. Men hvis det er stor grad av uenighet vil det ofte være lite å tjene på å forhandle, da vil det gjerne være best å begjære offentlig skifte.

Kommer man ikke til enighet gjennom offentlig skifte må det tas ut søksmål for å få en rettslig avgjørelse i saken. Til slutt vil saken uansett være løst, enten det har skjedd gjennom forhandlinger, offentlig skifte eller en rettsavgjørelse, og man sitter da igjen med en skifteavtale.

Det som da gjenstår er selve gjennomføringen av skifteavtalen. Skifteavtalen handler vanligvis om pengetransaksjoner og oversjøting av eiendom. Enkelte velger å la skilsmisseadvokaten bistå også i denne prosessen, mens andre ønsker å gjennomføre dette selv.

Få hjelp av en spesialist

Med en av våre skilsmisseadvokater på saken kan du være trygg på at dine interesser blir ivaretatt. Ved skilsmisseoppgjør vil det ofte være snakk om store verdier, og fordelingen av disse vil ha stor betydning for hvordan fremtiden din blir. Med barn inne i bildet kan konsekvensene av dårlige valg bli ekstra store. Kontakt oss i dag hvis du har behov for bistand ved ditt skifteoppgjør. Send oss en epost eller fyll ut kontaktskjemaet på siden, så tar en av våre dyktige advokater kontakt med deg. Eller ring oss på telefon 22 82 84 40.