Barn og samlivsbrudd


Ved en skilsmisse eller samlivsbrudd må det blant annet avgjøres hvor barnet skal bo. Mange barn blir skadelidende i en konflikt mellom foreldrene. En skilsmisseadvokat kan bistå i prosessen.

Søk om gratis advokat

  Barn


  Ved skilsmisse eller samlivsbrudd vil det ofte være barn involvert. Da oppstår vanskelige spørsmål om hvor barnet skal bo, om samværsrett og foreldreansvar. Slike spørsmål vil være avgjørende for barnets videre oppvekst. De vil også være avgjørende for hvor mye kontakt hver av foreldrene får ha med barnet og for hvilke avgjørelser den enkelte forelder kan gjøre på vegne av barnet. Det er lett å skjønne at det i slike situasjoner kan oppstå sterke konflikter. Da er det viktig å ikke glemme barnet. Barnet har havnet i en vanskelig situasjon uten å ha gjort noe for å fortjene det. Barn og samlivsbrudd er skjelden en god kombinasjon. Man bør derfor gjøre prosessen skånsom for barnet. Barn og samlivsbrudd kan føre til skader hos barnet.

  Har besteforeldre rett til samvær med barnebarna?

  I barneloven er at det i utgangspunktet bare er foreldre som har rett til samvær med barnet, og besteforeldre har ikke har noen generell rett på samvær.

  osloadvokatene.no/privat/familie-arv-skifte/besteforeldre-samvaer-barnebarn/

  Utgangspunktet etter barneloven er at foreldrene selv kan avtale hvor barnet skal bo. Dette skal i utgangspunktet sikre at de som kjenner barnet best, sammen finner løsningen som er til det beste for barnet. Når barnet bor fast hos den ene forelderen kan ikke den andre motsette seg avgjørelser av vesentlig betydning for barnet. Forelderen barnet bor med kan dermed på egenhånd bestemme hvor i landet de skal bo eller hvilken barnehage barnet skal gå i.

  Avtale om samvær

  Det er også lovens utgangspunkt at barnet har rett til samvær med begge foreldrene. Dette gjelder også om de bor på forskjellige steder. Omfanget av samværet kan avtales nærmere. Der hvor det har vært vold eller misbruk inne i bildet kan det avtales at samvær bare skal skje under tilsyn. Det er også mulig å få en dom på at samvær bare skal skje under tilsyn eller på andre vilkår. Reisekostnadene i forbindelse med samvær skal i utgangspunktet deles mellom foreldrene etter størrelsen på inntektene. Men det er fullt mulig å avtale en annen kostnadsfordeling.

  Advokathjelp

  Dersom konfliktnivået er høyt kan det lønne seg å få hjelp av en barnerettsadvokat. Når det er stor uenighet mellom partene vil det være lett å ikke ta hensyn til hva som er til det beste for barnet. En skilsmisseadvokat vil ha plikt til å søke etter løsninger som er til barnets beste. Barnet selv har rett til å være med på denne avgjørelsen. Det kan derfor være lurt å søke bistand hos en av våre eksperter på barnerett og barnefordeling. Vi kan blant annet hjelpe deg å få en avgjørelse om midlertidig bruksrett til boligen, slik at barnet ikke risikerer å måtte flytte fra hjemmet. Hos oss kan du være sikker på at barnets beste alltid vil være i fokus.

   

   

  Kontakt oss