Fordeling av verdistigning ved skifteoppgjør


Felles bolig har gjerne vært gjenstand for verdistigning under ekteskapet.

De siste årene har verdistigning i boligmarkedet vært et tilbakevendende tema i media. Når et ekteskap tar slutt oppstår spørsmålet om hvordan denne verdistigningen skal fordeles mellom ektefellene. Svaret er ikke alltid like opplagt og flere faktorer vil påvirke utfallet. Verdistigning vil også være av betydning for hvor mye den enkelte kan kreve skjevdelt.

Felles økonomi

Avgjørende for hvordan verdistigning skal fordeles er eierforholdet og hvem som skal overta eiendelen. Dersom det er klart at den ene ektefellen eier 100% av boligen vil også denne få hele verdistigningen. Men eierforhold er vanskelig å fastslå. Sammenblandet økonomi er hovedårsaken til dette.

Lån til samboer måtte betales tilbake. Osloadvokatene hjelper deg!

Har du gitt samboer lån under samlivet som ikke er tilbakebetalt, kontakt Osloadvokatene. Vi kan hjelpe deg med å få inn det du har tilgode.

osloadvokatene.no/privat/familie-arv-skifte/samboere/lan-til-samboer-ma-betales-tilbake/

 

Hva sier ektepakten

Dersom det foreligger en ektepakt som regulerer forholdet vil denne i utgangspunktet regulere skifteoppgjøret, med mindre den må settes til side som åpenbart urimelig. Dersom det ikke eksisterer noen ektepakt vil ekteskapsloven og ulovfestet rett bestemme fordelingen av verdistigning.

Tidspunkt for verdsettelsen

Når verdistigning skal beregnes vil svaret man ender opp med være avhengig av hvilke tidspunkt man sammenligner. For enkelte typer formuesgoder, som for eksempel aksjer, kan verdien svinge kraftig fra dag til dag. I tillegg kan skifteoppgjør gjerne ta lang tid, slik at også andre eiendeler kan ha steget eller sunket i verdi. Hvilket tidspunkt som legges til grunn for verdsettelsen vil være avhengig av eierforholdet og av hva som skal skje med eiendelen.

Hvis en ektefelle skal beholde en eiendel som er i hans eller hennes eneeie er hovedregelen at det er tidspunktet da samlivet ble brutt som skal legges til grunn for verdsettelsen. Verdistigning etter dette tidspunktet kan ektefellen beholde fullt ut.

Når en ektefelle skal overta en eiendel som har vært i sameie, eller som var eid av den andre ektefellen gjelder andre regler. Da er det tidspunktet da det blir bestemt hvem som skal overta eiendelen som legges til grunn.

Det er også mulig å avtale andre verdsettelsestidspunkt enn det som følger av loven. Dette kan gjerne være lurt om konfliktnivået er høyt og man bare har lyst til å komme seg videre.

Verdifall

Fordeling av verdifall følger de samme reglene. Og følelsene vil ofte være like sterke i situasjoner hvor den ene ektefellen blir sittende igjen med et stort tap.

Bistand fra en skilsmisseadvokat

Våre skilsmisseadvokater har lang erfaring med skifteoppgjør og kan bistå i prosessen enten konfliktnivået er høyt eller lavt. Med advokathjelp kan du være trygg på at fordelingen blir riktig og at du får den verdistigningen du har krav på. Et ryddig skifteoppgjør vil være det beste for alle partene, som da kan bruke energi på andre ting enn konflikter.

Har du spørsmål om skifteoppgjør, eller trenger du hjelp med å opprette en ektepakt? Ikke nøl med å kontakte oss! Du når oss på telefon til 22 82 84 40 eller send oss en epost. Du kan også fylle ut kontaktskjemaet på siden, så vil du høre fra en av våre familierettsadvokater innen kort tid.