Å være separert i lovens forstand


Tidligere skilte man mellom lovlig og faktisk separasjon. Etter ekteskapsloven regnes man bare som separert dersom det er gitt dom eller bevilling for separasjon.

På folkemunne er det gjerne vanlig å si at man er separert dersom to ektefeller flytter fra hverandre. I lovens forstand holder det imidlertid ikke å flytte. Det må gis bevilling eller dom for separasjon for at man skal regnes som separert.

Å regnes som separert i lovens forstand har blant annet betydning for hvor lang tid det må gå før ektefellene kan kreve skilsmisse. Dersom det ikke gis dom eller bevilling for separasjon følger det av ekteskapsloven § 22 at det må gå to år fra samlivet ble brutt til det kan kreves skilsmisse. Er det imidlertid gitt bevilling eller dom for separasjon er det nok at det har gått et år.

Det er fylkesmannen som behandler søknader om separasjon. Skal man regnes som separert i lovens forstand må det derfor søkes til fylkesmannen. Søknadsskjema for separasjon finner du her.

Behov for advokat?

Når et ekteskap tar slutt er det mange som har behov for bistand fra skilsmisseadvokat. Flere opplever at konfliktnivået er høyt og at det er vanskelig å komme til enighet på egenhånd. Det kan ofte være lurt å involvere en advokat tidlig i prosessen.

Våre skilsmisseadvokater har lang erfaring innen familierett og kan bistå før, under og etter en separasjon, skilsmisse eller skifteoppgjør. Kontakt oss i dag på telefon 22 82 84 40 eller epost. Du kan også fylle ut kontaktskjemaet på siden, så hører du fra en av våre dyktige skilsmisseadvokater innen kort tid.