Hva er prisen for en skilsmisseadvokat?


Advokatbistand under en skilsmisse kan være forskjellen mellom å bli stående på bar bakke og det å få bli boende i huset sammen med barna. Dette er spørsmål som er av stor betydning for ditt videre liv, det kan derfor lønne seg å få hjelp av en advokat.

Bistand ved skilsmisse eller samlivsbrudd

Det er vanskelig å si akkurat hva advokathjelp i forbindelse med en skilsmisse eller samlivsbrudd vil koste. Prisen vil være avhengig av omfanget av bistanden og dette vil variere fra sak til sak. Enkelte skilsmisser tar kort tid og er over etter noen måneder, mens andre varer i flere år. Når det er snakk om store og viktige spørsmål av betydning for deg og dine barn vil bistand fra en dyktig skilsmisseadvokat ofte være en god investering.

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler samlivsbrudd

Når samboere som har levd sammen i mange år opplever et samlivsbrudd, er det ofte en del som må fordeles. Les mer om reglene her...

osloadvokatene.no/familie/samlivsbrudd/

Med advokathjelp under skilsmissen kan du hindre at verdier du har krav på går tapt, våre advokater kan også bistå i barnefordelingssaker. Utfallet av skifteoppgjøret vil være avgjørende for både deg og barna, det kan derfor lønne seg å søke bistand fra en av våre eksperter på familierett på et tidlig tidspunkt i saken.

  • Det første vi gjør er å ta stilling til hvorvidt det er behov for hasteavgjørelser. Dette kan for eksempel være en avgjørelse som sikrer deg en midlertidig bruksrett til boligen. Vi tar også stilling til om det er fare for bo-unndragelse.
  • Deretter vil vi innhente alle relevante opplysninger rundt økonomien slik at vi kan ta stilling til dine krav ved skiftet. Mange har for eksempel krav på å skjevdele verdier før likedelingen av felleseiet gjennomføres.
  • Videre vil vi kontakte din ektefelle for å forsøke å få i stand en avtale. Det vil normalt være best å få i stand en avtale utenfor domstolene, men hvis vi merker at avstanden mellom partene er for stor vil vi begjære offentlig skifte. Om ikke saken løses ved offentlig skifte bringes saken inn for domstolene.

Vår timespris er kr 2350,- eks. mva.

Fastpris på ektepakt og samboeravtaler

En god ektepakt eller samboeravtale kan bidra til å redusere konflikter senere, både i forbindelse med samlivsbrudd og dødsfall. Det kan derfor lønne seg å sette seg ned, og bli enig om en avtale, mens man fortsatt har muligheten.

Trenger dere hjelp i forbindelse med opprettelsen av ektepakt eller samboeravtale kan dere benytte vår faste pakkepris på dette. Da vil dere få rådgiving, tilpasset deres behov, om hvilke løsninger som kan lønne seg for dere. Vår fastpris på ektepakt eller samboeravtale er kr 5000 eks. mva.

Fri rettshjelp

I enkelte tilfeller kan man ha krav på fri rettshjelp, dette gjelder hovedsakelig personer med lav inntekt. I slike tilfeller vil staten dekke utgifter til advokat og man dekker gjerne bare en egenandel selv. Her kan du søke om fri retthjelp.

Vi tar saken

Kontakt oss på telefon 22 82 84 40 eller epost.