Ektepakt eller samboeravtale?


Med en ektepakt kan man unngå konflikter ved et fremtidig samlivsbrudd, det samme kan sies om en samboeravtale. Regler for ektepakt følger av ekteskapsloven kapittel 11.

Ektepakten regulerer det økonomiske forholdet mellom ektefeller og legger føringer for hva som skjer hvis ekteskapet tar slutt. Selv om ekteskapsloven også regulerer formuesforholdet mellom ektefeller og hvordan et brudd skal behandles velger mange å lage en egen avtale om dette. En slik avtale kalles en ektepakt. Dersom man ønsker en annen fordeling enn den loven legger opp til må man lage en ektepakt. En ektepakt kan også bidra til at konfliktnivået ved et brudd blir mindre. Dette kan bidra til et ryddigere skifteoppgjør.

Hovedårsaken til at ektefeller oppretter ektepakt er at de ønsker å holde verdier utenfor likedelingen som skjer ved et skifteoppgjør. Men enkelte velger også å avtale at verdier man i utgangspunktet kunne krevd skjevdelt likevel skal deles likt.

Hva har du rett på ved samlivsbrudd? Behov for samboeravtale/ektepakt?

Om du ønsker en annen fordeling enn den som normalt praktiseres, må du opprette en samboeravtale eller en ektepakt. Osloadvokatene hjelper deg!

osloadvokatene.no/privat/familie-arv-skifte/samlivsbrudd-ektepakt/

For at en ektepakt skal være gyldig er det viktig at formkravene er oppfyllt:

  • Skriftlig
  • Underskrift fra ektefellene
  • Underskrift fra 2 vitner

I tillegg kan det være lurt å tinglyse ektepakten slik at man oppnår vern mot kreditorer.

Det kan være mange grunner til at man ønsker en annen fordeling enn det som følger av loven. Våre skilsmisseadvokater vet hva man bør ha tenkt over når man skal lage en ektepakt og kan hjelpe dere å utforme ektepakt. Vi hjelper dere med hele prosessen, ikke nøl med å ta kontakt. Du når oss på epost, eller telefon til 22 82 84 40.