Profil


Advokat Tina Carlsen jobber med familierett. Hennes spesialområde er barnevernsrett. Hun har hatt vunnet mange saker hvor barnevernet har forsøkt å ta omsorgen fra foreldrene. Advokat Tina Carlsens andre spesialområde er barnefordelingssaker/ foreldretvister. Det er også endel saker som går på samvær med tilsyn og fare for at noen tar med seg barn ut av landet. Advokaten undersøker i første møte om du har krav på fri rettshjelp.