Samvær - en rett for barn og forelder


Enten man har vært samboere eller gift vil spørsmålet om rett til samvær med barnet være sensitivt. Blir man ikke enige kan retten avgjøre tvisten. Dette kalles gjerne barnefordeling.

Retten til samvær

Utgangspunktet er at barnet har rett til samvær med begge foreldrene, selv om de bor hver for seg. Denne retten gjelder uavhengig av om foreldrene er eller var gifte eller samboere eller der de aldri har bodd sammen. Å ha samvær med foreldrene blir ansett å være til barnets beste, og er bakgrunnen for samværsretten. Foreldrene har en gjensidig plikt til å sørge for at samværsretten blir oppfylt.

Både barn og foreldre

Det er ikke bare barnet som har rett til samvær med foreldrene, foreldrene har også rett til samvær med barnet. Foreldrene kan avtale omfanget av samværet ut fra det de mener er til barnets beste, eller det kan fastsettes av retten i en sak om barneforedeling. Når samvær ikke er til barnets beste kan det også fastsettes at det ikke skal være samvær.

Samvær kan også gis på nærmere fastsatte vilkår. Et vilkår som gjerne går igjen er samvær under tilsyn. Samvær under tilsyn kan avtales mellom foreldrene selv, men det vanligste er at dette gjøres av retten. Ofte er det da snakk om en midlertidig avgjørelse om samvær under tilsyn. Slike avgjørelser kan tas av retten hvis det er fare for at barnets fysiske eller psykiske helse vil bli utsatt for skade eller fare.

Dersom du er i en samværstvist og er i tvil om du burde signere en samværsavtale lønner det seg å få bistand av en skilsmisseadvokat. Hos våre eksperter i familierett er saken din i trygge hender. Våre familierettsadvokater lang erfaring med samlivsbrudd, skilsmisse, barnefordeling og spørsmål om samvær. Advokatene våre kan blant annet hjelpe deg å få en midlertidig eller endelig avgjørelse om samvær eller bosted. Det er at dere kommer til enighet om en avtale som er til det beste for barnet. Det er derfor mange benytter skilsmisseadvokat ved sak om barnefordeling.

Kontakt oss i dag på epost eller telefon 22 82 84 40. Du kan også fylle ut kontaktskjemaet på siden, så kontakter vi deg innen kort tid.