Hvem kan beholde boligen etter samlivsbruddet?


Når samlivet tar slutt er det mye som må fordeles. Økonomien har gjerne vært sammenblandet og det kan være uklart hvem som har rett på hva. Hvem som får beholde boligen er et spørsmål av stor betydning.

Det vil være flere forhold som avgjør hvem som får beholde boligen. Flere og flere har inngått en ektepakt eller samboeravtale men det er ikke alltid at en slik avtale regulerer alt. Det kan også ha gått en stund siden den ble inngått og ting kan ha endret seg.

Kompliserte regler

Skifteoppgjør er ofte preget av sterke følelser, og fordelingen av eiendelene vil påvirke livet videre. Felleseie skal deles, men hva gjør man med midlene man tok med inn i samlivet? Reglene som regulerer dette kan virke kompliserte, det kan derfor lønne seg å få hjelp av en skilsmisseadvokat som er spesialist på familierett.

Skilsmisseoppgjør fra A til Å - Osloadvokatene hjelper deg!

Saksgangen i et skilsmisseoppgjør. Hva kan advokaten bistå med, og hvordan blir prosessen trinn for trinn? Skifteoppgjør mellom ektefeller.

osloadvokatene.no/privat/familie-arv-skifte/skilsmisse/skilsmisseoppgjor/

Er du i et samlivsbrudd?

Osloadvokatene jobber mye med skilsmisser, skifteoppgjør og samlivsbrudd. Våre skilsmisseadvokater vet hvilke rettigheter du har og hva du har krav på når samlivet tar slutt. Med advokatbistand under skifteoppgjøret kan du være trygg på at saken får en rask og riktig avslutning slik at dere kan komme videre i livet.

Vi vil gjerne høre fra deg! Kontakt oss på telefon 22 82 84 40, send oss en epost, eller fyll ut kontaktskjemaet på siden.