Krav om mekling i barnefordelingssaker


Før det kan reises sak om foreldreansvar, hvor barnet skal bo eller om samværsrett må mekling være gjennomført. Målet er å unngå en opprivende rettsak.

Vilkået om mekling gjelder for foreldre med barn under 16 år. Formålet med kravet om mekling er å komme frem til en skriftlig avtale. Det vil være fordelaktig om foreldrene blir enige om en avtale slik at saken slipper å måtte gå for domstolene. Dette handler først og fremst om belastningen en slik sak har på barnet.

Får du boligen, får du barna? - Hensynet til miljøskifte!

Miljøskifte kan være uheldig for barna. Høyesterett har ofte vurdert at det beste for barnet er å forbli mest mulig i den nåværende situasjon, status-quo.

osloadvokatene.no/privat/bolig-barn-miljoskifte/

Når en tvist om foreldreansvar, bosted eller samvær kommer inn for retten må barnet ofte velge mellom foreldrene. Dette er en situasjon man gjerne ønsker å unngå, fordi en slik prosess ikke er til barnets beste. Derfor har loven oppstilt vilkåret om at mekling må ha vært forsøkt.

Foreldrene må møte selv

Det er i utgangspunktet foreldrene selv som skal møte til mekling, og bare unntaksvis tillates det at en fullmektig møter sammen en eller begge partene. Når meklingen er gjennomført får man utstedt en meklingsattest. Denne attesten er beviset på at mekling er gjennomført, denne attesten er gyldig i 6 måneder. Dersom sak ikke er reist innen 6 måneder må ny mekling gjennomføres først.

Behov for bistand?

Ble dere ikke enige ved meklingen? Kontakt skilsmisseadvokatene. Våre advokater er spesialister i skilsmisse, barnefordeling, foreldreansvar og samvær. Du når oss på telefon til 22 82 84 40 eller på epost.