Dette omfattes av et skilsmisseoppgjør


I et skilsmisseoppgjør vil man gjerne ta stilling til hvor barnet eller barna skal bo, og også inngå avtale om samværsrett. Ved et skilsmisseoppgjør skal også ektefellenes formue fordeles. Økonomien som tidligere var felles skal nå deles i to.

Så lenge ekteskapet består er de fleste lite opptatt av å fastslå hvem som eier hva. Begge ektefellene vil normalt kunne bruke de ulike eiendelene som de ønsker selv. Det er på samme måte som regel lite interessant å diskutere hvor ekteparets barn skal bo, de bor som oftest hjemme med foreldrene i deres felles bolig. Men ved samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse blir spørsmålet om barnefordeling, eierforhold og fordeling av formuesgodene ofte et hovedfokus.

Skifte- eller skilsmisseoppgjør?

Betegnelsen skilsmisseoppgjør finnes ikke i ekteskapsloven. Skilsmisseoppgjør er et ord man bruker i dagligtalen, det omfatter både skifteoppgjør etter ekteskapsloven og barnefordeling etter barneloven. Skilsmisseoppgjør er dermed et mer omfattende begrep enn skifteoppgjør. Selv om ordet skilsmisseoppgjør i utgangspunktet ikke brukes i jussen vil nok alle skilsmisseadvokater forstå hva det dreier seg om.

Skilsmisseoppgjør er ikke nødvendigvis konfliktfylt

Skilsmisseoppgjør eller skifteoppgjør behøver ikke være preget av uenighet og konflikt, selv om det ofte er tilfelle. En ektepakt kan bidra til å gjøre konfliktnivået mindre ved et skillsmisseoppgjør. Hvis det foreligger en ektepakt vil denne ofte si hvordan de viktigste formuesgodene skal fordeles. I ektepakten kan det avtales særeie, slik at enkelte ting kan holdes utenfor oppgjøret.

Hvis det ikke er inngått en ektepakt vil skillsmisseoppgjøret følge reglene i ekteskapsloven kapittel 12. Og hvis det finnes formuesgoder i sameie, noe det som oftest gjør, vil fordelingen av disse følge sameieloven. Lovens regler for fordeling gir ofte en fordeling som oppfattes som rettferdig. Det finnes imidlertid flere grunner til at folk ønsker andre løsninger enn de som følger direkte av loven.

Barnefordeling

Som nevnt omfatter skilsmisseoppgjør også spørsmål om barnefordeling. De viktigste spørsmålene handler som regel om hvor barnet skal bo og omfanget av samværsretten. Det er ikke nødvendigvis uenighet knyttet til disse problemstillingene, men erfaringsvis er det her følelsene er sterkest. En skilsmisseadvokat er også god på reglene om barnefordeling.

Mange opplever behov for bistand

Det er mange som ikke kjenner reglene som kommer til anvendelse ved et skilsmisseoppgjør. Når partene ikke kjenner sine rettigheter kan det være vanskelig å komme til enighet. Når det er stor uenighet kan særlig barna bli skadelidende, i tilfeller hvor vold eller misbruk er inne i bildet kan det haste å få en midlertidig avgjørelse om bosted eller samvær.

Ved konfliktfylte brudd er det også en fare for at den andre ektefellen tapper den felles formuen for verdier før deling har skjedd. I slike tilfeller vil man kunne få rettens hjelp til å stanse ektefellen inntil skilsmisseoppgjøret er gjennomført.

Også i andre tilfeller kan det lønne seg å få hjelp av en skilsmisseadvokat på et tidlig tidspunkt for å være sikker på at skilsmisseoppgjøret går riktig for seg. I Osloadvokatene jobber flere advokater som har spesialisert seg på familierett og barnefordeling. Med bistand fra en skilsmisseadvokat som har inngående kjennskap til de relevante lovene er saken din i trygge hender.

Vi vil gjerne høre fra deg! Kontakt oss i dag på telefon til 22 82 84 40 eller send oss en epost. Du kan også fylle ut kontaktskjemaet på siden, du vil da bli kontaktet av en av våre skilsmisseadvokater innen kort tid.