Ikke glem barna i foreldretvisten


De fleste foreldre som går fra hverandre greier å samarbeide om barna også etter samlivsbruddet. Dermed vil et samlivsbrudd, for barn flest, være noe de kommer seg gjennom uten at de tar stor skade. Men enkelte barn opplever at konflikten mellom foreldrene ikke tar slutt etter samlivsbruddet. For disse barna kan foreldrenes krangel gi varige skader.

En stor påkjenning

Familierettsadvokater merker at foreldretvister er en type konflikter som virkelig kan sette spor i folk. Foreldrene som krangler med hverandre er ofte preget av alvoret i saken, men mange glemmer nok at de fortsatt skal samarbeide om foreldrerollen også etter samlivsbruddet. Forelder er noe man er resten av livet, og det er til barnets beste at foreldrene evner å samarbeide. Samtidig er det klart at man som foreldre skal beskytte barnet. Dette gjelder ikke minst der det er risiko for at den andre forelderen kan skade barnet fysisk eller psykisk. Heldigvis er denne risikoen lite fremtredende i de aller fleste samlivsbrudd.

Barn skal ikke behøve å vokse opp i en konflikt mellom foreldrene. Barna føler seg ofte maktesløse i en slik situasjon, og hvis dette pågår overtid kan barnet bli skadelidende. Et stabilt og trygt oppvekstmiljø kan være avgjørende for barnets utvikling. En pågående konflikt kan føre til at barnet opplever problemer som depresjon eller angst. Som foreldre bør man derfor forsøke å skåne barn for konflikten mellom mor og far.

Hvor kan man få hjelp?

Et samlivsbrudd vil gjerne innebære flytting eller andre opprivende hendelser. For barn vil slike hendelser oppleves ekstra sterke, men det barna gjerne reagerer mest på er den pågående krangelen foreldrene imellom. Når foreldre sliter med å komme til enighet kan de få hjelp av familievernkontoret.

Her kan man finne sitt nærmeste familievernkontor.

Dersom bistand fra familievernkontoret ikke er tilstrekkelig er løsningen gjerne en rettssak. Rettssaker i barnesaker er som regel aldri å foretrekke, man bør alltid forsøke å komme til enighet utenfor domstolene. I en rettssak kommer konflikten mellom mor og far på spissen, og for barna oppleves dette gjerne som en svært vanskelig prosess.

Har du spørsmål?

Våre advokater er spesialister i barnefordeling, foreldreansvar og foreldretvister, dette gjør at vi har stor forståelse for hvor stor påkjenning en slik sak kan være både på foreldre og barn. Har du spørsmål om en barnesak? Ta kontakt med Osloadvokatene i dag. Våre skilsmisseadvokater står klare for å hjelpe.


Relaterte artikler