Visste du at du kan få gratis advokat ved skilsmisse?

Anne Kathrine Fokk
Skilsmisseadvokat

Det lønner seg å bruke en skilsmisseadvokat fremfor en advokat som jobber med alle rettsområder.

Tina Carlsen
Skilsmisseadvokat

Det viktigste ved skilsmisse er å sikre barna en god oppvekst.

Cathrine Rieber-Mohn
Barnerettsadvokat

Jeg har jobbet som dommer og kjenner disse sakene fra begge sider av bordet.

Ole-Marius Hillestad
Skilsmisseadvokat

Søk om gratis advokat

  Vi er din skilsmisseadvokat


  Halvparten av de ekteskap som inngås ender i skilsmisse. Veldig få sikrer seg med ektepakt. Det er regler i ekteskapsloven som regulerer hvordan oppgjøret i en skilsmisse skal foregå.

  • Hvem skal beholde boligen?
  • Kan du vente med å dele boligen til barna flytter ut?
  • Kan du få ektefellebidrag?
  • Kan du få skifteutlegg?
  • Hva med husleie?
  • Kan du kreve bruksrett til boligen?

  Felleseie og skilsmisse

  Ektefeller som går fra hverandre skal dele sitt felleseiebo. Reglene i skifteloven og ekteskapsloven er kompliserte.

  Skifteoppgjør er komplisert. Man gjennomgår aktiva og beregner skjevdelings- og særeiedel. Deretter trekker man fra ulike passivaposter og finner frem til et beløp som skal til fordeling. Bruk Osloadvokatene ved slike beregninger. Våre skilsmisseadvokater er eksperter på samlivsbrudd, barnefordeling, skilsmisse og skifteoppgjør.

  Hvorfor Osloadvokatene?

  • 20 års erfaring

   Med mer enn 20 års erfaring har vi erfaring fra flere hundre liknende saker - vi har gjort det før!

  • Spisset kompetanse

   Osloadvokatene er delt opp i team som jobber med hvert sitt område. Det sikrer deg en ekspert.

  • Egen avdeling som jobber med skilsmisse

   Vi har 7 advokater som utelukkende jobber med skilsmissesaker. Vi er derfor størst i Norge på dette.

  • Fri rettshjelp

   Vi søker om eventuell fri rettshjelp eller forsikringsdekning av dine advokatutgifter.